Predstavnici Brčko distrikta BiH posjetili Ambasadu Švicarske u BiH

26.05.2022. - U skladu s Akcionim planom predstavljanja Jedinice za implementaciju projekata iz međunarodnih fondova u saradnji s Uredom koordinatora Brčko distrikta BiH u Vijeću ministara BiH i Odjeljenjem za evropske integracije i međunarodnu saradnju koji je usvojen od strane Vlade Brčko distrikta BiH, dana 24. 5. 2022. godine u Ambasadi Švicarske u Bosni i Hercegovini u Sarajevu održan je sastanak predstavnika Brčko distrikta BiH s predstavnicima ambasade.

Image for news

Na sastanku su u ime ambasade prisustvovali Siroco Messerli, direktor za saradnju, Chantal Felder, zamjenik direktora za saradnju, Laurent Ruedin, šef Odjela za zdravstvo, i Maja Zarić, šef Odjela za lokalnu upravu i općine, dok su u ime Brčko distrikta BiH prisustvovali Miroslav Gavrić, koordinator u Uredu Brčko distrikta BiH u Vijeću ministara BiH, Miroslav Geljić, šef Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju, Zlatan Musić, šef Jedinice za implementaciju projekata iz međunarodnih fondova, i Sanja Alatović, pomoćnik koordinatora za politička i civilna pitanja u Uredu Brčko distrikta BiH u Vijeću ministara BiH.

Predstavnici ambasade predstavili su dosadašnje projekte koji su realizovani u Brčko distriktu BiH i koji su podržani od strane Švicarske u oblasti privrede i zapošljavanja, zdravstva i infrastrukturnim projektima, te izrazili zadovoljstvo saradnjom s institucijama i organizacijama u Brčko distriktu BiH u toku implementacije navedenih projekata.  

Na sastanku su predstavnici Brčko distrikta BiH prezentovali najvažnije prioritete iz dokumenta Strategija razvoja Brčko distrikta BiH za period 2021–2027. godina i dokumenta Strategija razvoja saradnje sa iseljeništvom Brčko distrikta BiH za period 2020–2024. godina, s ciljem adekvatnog uključivanja Brčko distrikta BiH kao specifične lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini u razvojne programe koje država Švicarska i ambasada mogu ponuditi kroz različite projekte saradnje. Dogovoreno je intenziviranje saradnje u narednom periodu u pogledu realizacije pojedinačnih projekata.